Om Reponex

Reponex Pharmaceuticals A/S er en klinisk-fase biofarmaceutisk virksomhed, der beskæftiger sig med udviklingen af nye, effektive behandlinger mod sygdomme, der har en betydelig indvirkning på patienter og samfundet, og mod hvilke der i dag ikke findes en behandling, eller hvor der er behov for bedre behandling.

Sygdommene kan være akutte og livstruende, f.eks. bakteriel peritonit (bughindebetændelse) eller kolorektal cancer (cancer i tyktarmen eller endetarmen), eller der kan være tale om kroniske sygdomme, som forringer patientens livskvalitet eller forkorter patientens liv, f.eks. inflammatoriske tarmsygdomme, eller komplikationer i forbindelse med kroniske sygdomme, f.eks. invaliderende og kroniske hudsår hos patienter med sukkersyge eller venøs insufficiens. Der er et vedvarende medicinsk behov for at forbedre behandlingen af disse livskvalitetsnedsættende lidelser.

 • Repositionering

  Ved repositionering udvikles der en ny anvendelse til et eksisterende lægemiddel. Det betyder generelt, at lægemidler anvendes til en anden indikation (dvs. til behandling af en anden sygdom) end den, lægemidlet oprindeligt blev udviklet til…

  Læs mere

 • Ny administrationsvej

  Ved ”ny administrationsvej” ændres indgiftsvejen for lægemidlet til en indgiftsvej, der er hensigtsmæssig for den nye indikation. Det betyder grundlæggende, at Reponex omformulerer de aktive lægemiddelingredienser, så de bliver egnet til lokal indgift på det…

  Læs mere

 • Rekombination

  Ved rekombination kombineres forskellige lægemidler, der indvirker på forskellige aspekter af sygdomspatologien, for at opnå en additiv eller endda synergisk virkning. Samtidig er det en fordel for både patienten og lægen, at der ikke skal anvendes…

  Læs mere