Basis udvikling

Basis udvikling

Reponex’ strategi er på en kosteffektiv måde at repositionere, reroute og rekombinere lægemidler, der parallelt og effektivt indvirker på forskellige aspekter af sygdommen, så der opnås en potent behandlingsvirkning.


Repositionering

Ved repositionering udvikles der en ny anvendelse til et eksisterende lægemiddel. Det betyder generelt, at lægemidler anvendes til en anden indikation (dvs. til behandling af en anden sygdom) end den, lægemidlet oprindeligt blev udviklet til. Derved åbnes et nyt marked, samtidig med at omkostningerne til prækliniske og kliniske fase I-forsøg begrænses. Mange etablerede medicinalvirksomheder anvender denne form for simpel repositionering til at udvide deres pipeline.


Rerouting

Ved ”rerouting” ændres indgiftsvejen for lægemidlet til en indgiftsvej, der er hensigtsmæssig for den nye indikation. Det betyder grundlæggende, at Reponex omformulerer de aktive lægemiddelingredienser, så de bliver egnet til lokal indgift på det sted, hvor lægemidlet skal virke, så konventionel systemisk indgift, f.eks. ved intravenøs eller subkutan injektion, undgås. Dette kan dramatisk forbedre virkningen af lægemidlet, som når dets indvirkningssted ved høj koncentration, samtidig med at det reducerer eller eliminerer eventuelle systemiske uønskede virkninger af lægemidler, der kun i ringe grad eller slet ikke overføres fra indvirkningsstedet til systemkredsløbet.


Rekombination

Ved rekombination kombineres forskellige lægemidler, der indvirker på forskellige aspekter af sygdomspatologien, for at opnå en additiv eller endda synergisk virkning. Samtidig er det en fordel for både patienten og lægen, at der ikke skal anvendes flere forskellige lægemidler samtidig til at behandle én lidelse, men at de kan bruge ét præparat, der er udviklet til at give den bedste generelt anvendelige kombination. Dette princip anvendes især i lægemiddelkombinationer til behandling af forhøjet blodtryk.