Pipeline

Processen for lægemiddeludvikling tilpasset lægemiddelrepositionering


Den sædvanlige proces med at opdage og udvikle et lægemiddel til markedsføring er en lang og dyr proces, der kan opdeles i en forsknings- og udviklingsfase (F&U), præklinisk fase og klinisk fase.

Standard udviklingsproces for lægemidler

illu-udv

Reponex Pharmaceuticals udviklingsproces for lægemidler

timeline-reponex_dk

Reponex’ position overflødiggør prækliniske og kliniske fase I-forsøg

Reponex er i en sådan position, at alle komponenterne i virksomhedens lægemiddelpræparater for længe siden er blevet evalueret, hvad angår sikkerhed og egnethed til human brug ad de anvendte indgiftsveje. For den biologisk aktive ingrediens, GM-CSF i form af sargramostim (rekombinant human GM-CSF udtrykt i gær) er sikkerheden ved inhalation af mennesker dokumenteret ved tidligere klinisk anvendelse. For det nært beslægtede molgramostim, som Reponex vil anvende (rekombinant human GM-CSF udtrykt i E. coli), afsluttes denne evaluering, når de kliniske fase II-forsøg indledes.Reponex har adgang til prækliniske data ved inhalation af molgramostim hos ikke-humane pattedyr, samt yderligere kliniske fase I-inhalationsdata for molgramostim. Sikkerheden ved inhaleret fosfomycin er blevet bekræftet i offentliggjorte forsøg med mennesker. Det betyder, at Reponex’ aktive lægemiddelingredienser ikke skal gennemgå yderligere kliniske fase I-forsøg, og at de kliniske udviklingsprojekter, der er anført nedenfor, kan indledes med kliniske fase II-forsøg.

Reponex’ prioriterede kliniske projekter

Indikation/IP Antal patienter  
1a. Kroniske hudsårDK PA201470300 “Compositions for promoting the healing of wounds”. Op til 12 millioner tilfælde i EU og USA.
1b. Bakterielt inficerede kroniske hudsårDK PA201470059 “Compositions to promote the healing of skin ulcers and wounds”. Op til 6 millioner tilfælde om året i EU og USA.
2. Nedsat lungefunktion som følge af stråling og kemoterapi mod cancerWO2012136224; WO2013029627 “Compositions and methods for treating or preventing radiation of chemotherapy induced pulmonary dysfunction”. Op til 200.000 tilfælde om året i EU og USA.
3. Crohns sygdomDK PA201470416 “Compositions for the treatment of inflammatory bowel disease”. Op til 2 millioner tilfælde i EU og USA.
4. Bakteriel peritonitDK PA201470473 “Compositions for the treatment of peritonitis”. Op til 200.000 tilfælde om året i EU og USA.
5. Akutte og kroniske bakterielle lungeinfektionerDK PA201470113 “Compositions for treating lung infections by airway administration”. Op til 820.000 tilfælde om året i EU og USA (ekskl. bronkiektasier ved KOL, som har en prævalens på 9-17 millioner).

Reponex’ kliniske pipeline

Reponex’ pipeline består af de fem kliniske udviklingsprojekter, der er anført i tabellen ovenfor. Fælles for projekterne er anvendelsen af rekombinant humant GM-CSF, molgramostim, som anvendes lokalt på stedet for den patologi, det har til formål at påvirke, og derfor kan anvendes i meget lavere doser end ved systemisk indgift. I fire af projekterne kombineres molgramostim med et antibiotikum fosfomycin og nogle gange med endnu et antibiotikum, der anvendes lokalt med molgramostim i samme præparat. Fosfomycin er valgt som det primære antibiotiske middel på grund af dets usædvanligt brede antibakterielle spektrum og dets bemærkelsesværdige mangel på toksicitet, som betyder, at molgramostim kan udøve dets stimulerende indvirkning på defensive effektorceller, uden at virkningen forringes af en cytotoksisk virkning fra det antibiotiske middel. I det dermatologiske projekt kan molgramostim anvendes sammen med de sårhelende stoffer hyaluronan og sukralfat, der har en dokumenteret uafhængig sårhelende virkning gennem andre mekanismer end molgramostim, samtidig med at de kan beskytte molgramostim mod nedbrydning og forlænge dets virkning. Disse projekter illustrerer Reponex’ strategi med tre søjler: repositionering, rerouting og rekombination af lægemidler.

Sikker levering af molgramostim i medicinsk kvalitet

Et vigtigt aspekt af den hurtige opstart af de foreslåede kliniske udviklingsprojekter er, at Reponex har indgået en aftale om adgang til molgramostim i GMP kvalitet med en uafhængig medicinalvirksomhed. Denne virksomhed vil være den indledende og sandsynligvis langsigtede leverandør af molgramostim i medicinsk kvalitet, som skal bruges i Reponex’ kliniske projekter og efterfølgende salg. Der er indgået en aftale herom med den strategiske partner.

Adgang til toksikologiske data fra dyreforsøg og kliniske fase I-resultater for molgramostim

Reponex har adgang til toksikologiske data, og data fra klinisk fase I-forsøg med inhaleret molgramostim. Disse data forventes at bekræfte sikkerheden ved inhaleret molgramostim. Der foreligger allerede omfattende dokumentation for sikkerheden ved inhalation og andre metoder til lokalbehandling, herunder dermatologisk brug, af rekombinant human GM-CSF af næsten samme type (sargramostim udtrykt i gærceller) ved off-label brug af dette registrerede lægemiddel.

Kliniske fase II-forsøg

Reponex’ adgang til kliniske fase I-data for molgramostim sætter virksomheden i stand til at gå direkte til de kliniske fase II-forsøg med dets præparater, afhængigt af de ressourcer, der kan fremskaffes til iværksættelsen af forsøgene.

Uafhængig ekstern dokumentation for effektiviteten af og sikkerheden ved lokalt anvendt GM-CSF

For nogle af projekterne dokumenterer eksisterende forsøg gennemført af eksterne grupper sikkerheden ved og effektiviteten af visse aspekter af den foreslåede lokalbehandling. Disse dækker naturligvis ikke alle aspekter af Reponex’ behandlinger, som vi i så fald ikke kunne opnå patent på. Den understøttende uafhængige dokumentation er anført under de specifikke projektbeskrivelser.