Bakteriel peritonit

Bakteriel peritonit

Reponex har udviklet og formuleret et lægemiddel indeholdende GM-CSF og to antibiotika til applicering i bughulen under operation.

Reponex’ kombinationslægemiddel forventes at forbedre behandlingen af begyndende eller etableret peritonitis (bughindebetændelse) som konsekvens af blindtarmsbetændelse eller andre tarmperforeringer, og derved væsentligt reducere indlæggelsestiden til fordel for patienternes bekvemmelighed og sundhedsvæsenets omkostninger. Efter et vellykket klinisk fase II-acceptabilitets- og sikkerhedsstudie, er det andet klinisk fase II-studie i samarbejde med Herlev Hospital på patienter med perforeret appendicitis i sin afsluttende fase.

Den sædvanlige proces med at opdage og udvikle et lægemiddel til markedsføring er en lang og dyr proces, der kan opdeles i en forsknings- og udviklingsfase (F&U), præklinisk fase og klinisk fase.

Indikation

  1. Primær peritonit (spontan peritoneal infektion med mikroorganismer, der trænger ind fra tarmen)
  2. Sekundær peritonit (spontan peritoneal infektion med mikroorganismer, der trænger ud fra en perforeret tarm)
  3. Peritonit forbundet med peritoneal dialyse (peritoneal infektion som følge af et inficeret dialysekateter)
  4. Tertiær peritonit (mild eller persistent peritoneal infektion efter ovennævnte)

Det anslås, at der forekommer omkring 200.000 tilfælde om året i USA og Europa af kategori 2 og 3 ovenfor, som udgør mere end 90 % af alle tilfælde af peritonit. Der foreligger ingen nøjagtige tal.