Kolorektal cancer

Kolorektal cancer

Det er for nylig blevet opdaget, at dannelse, vækst og spredning af tumorer i kolorektal cancer fremmes af visse bakterier i tyktarmen, herunder fusobakterier, toksinproducerende enterokokker, coliformer og Bacteroides spp. Disse kan forekomme i biofilm, der invaderer tyktarmens overfladiske slimlag, og nogle kan også inficere tumorerne, og fremme vækst samt modstand mod radio- og kemoterapi.

Reponex har konciperet et farmaceutisk præparat til på en ny måde at udrydde eller reducere disse kræftfremmende bakterier i tyktarmen og eliminere den bakterielle biofilm ved intraintestinal administration af høje koncentrationer af fosfomycin i kombination med metronidazol. Et klinisk fase IIa proof-of-concept-forsøg på kolorektal cancer og kolon adenomer er under snarlig opstart på Sjællands Universitetshospital.