Kroniske hudsår

Kroniske hudsår

Reponex har formuleret to geler til påsmøring for at fremskynde helingen af kroniske hudsår, én med molgramostim alene og en anden med tilsætning af to andre sårhelingsmidler, sukralfat og hyaluronan. Et tredje lægemiddel kombinerer molgramostim og fosfomycin til anvendelse på groft inficerede kroniske sår. En randomiseret, placebokontrolleret klinisk fase II undersøgelse af det første produkt er under snarlig opstart på Bispebjerg Hospital, efterfulgt af tilsvarende forsøg på de to andre produkter.

Indikation

Kroniske hudsår er typisk forbundet med sukkersyge, venøs insufficiens, tryk mod bestemte områder (f.eks. liggesår) eller iskæmi (utilstrækkelig blodtilførsel). Disse lidelser berører samlet set mere end 1 % af den industrialiserede verdens befolkning. I USA alene berører de op til 6 millioner mennesker, og mindst lige så mange i EU.

 

Indikation

1: Kolorektal cancer / tyktarmscancer

2: Adenomer / tyktarmspolypper

3: Biofilm

Der registreres over 1,5 millioner tilfælde årligt af kolorektal cancer i den vestlige verden og op mod 15-20 millioner kolon adenomer. Disse patienter forventes alle at kunne få gavn af Reponex kombinationslægemiddel.