Rerouting

Lokal indgift af lægemidler


Lokal indgift af lægemidler ved behandling af sygdomme, der er begrænset til en bestemt del af kroppen, har følgende fordele:

1. Lægemidlet indgives direkte på det sted, hvor det skal indvirke

Det betyder, at der skal anvendes en mindre mængde af lægemidlet, og at der kan opnås en høj lokal koncentration, som kan give en effektiv behandlingsvirkning.

2. Systemiske bivirkninger undgås

Det vigtigste repositionerede lægemiddel i Reponex’ pipeline er det rekombinerede humanbiologiske præparat GM-CSF, et proteinmolekyle, som er meget større end de “små molekyler” i traditionelle lægemidler. Når præparatet indgives direkte på virkningsstedet i det berørte organ, overføres det ikke umiddelbart til blodbanen. Det beskytter patienterne mod eventuelle uønskede virkninger ved systemisk indgift, f.eks. intravenøs infusion eller subkutan injektion.